علت سروصدا بلبرینگ و رولبرینگ و روش جلوگیری

صدای بلبرینگ

علت سر و صدای بلبرینگ و رولبرینگ و روش جلوگیری از آن به شرح زیر می باشد:
 • زیاد بودن قطر کنس داخلی بلبرینگ و رولبرینگ روی شفت باعث انبساط بیشتر کنس داخلی و کم شدن لقی داخلی می شود.
*  روش جلوگیری و حل مشکل : شفت سنگ زده شود تا انظباق بین شفت و کنس داخلی ایجاد شود در صورتی که امکان سنگ زدن وجود نداشته باشد باید از بلبرینگ و رولبرینگ با لقی بیشتر استفاده شود.
 • تغییر شکل و ابعاد قطر داخلی یاتاقان  که باعث می شود کنس خارجی بلبرینگ در داخل آن بچرخد.
* روش جلوگری و حل مشکل: استفاده کردن از بوش استیل
 • از بین رفتن روغن یا گریس به دلیل انتخاب اشتباه نوع آن با محل مورد استفاده، دما و چرخش.
* روش جلوگیری و حل مشکل: از روغن و یا گریس مناسب با شرایط کارکرد استفاده شود.
 • سطح روغن ممکن است در اثر خرابی آب بندی پایین رفته باشد.
 • ناکافی بودن مقدار گریس در داخل یاتاقان
* روش جلوگیری و حل مشکل: سطح روغن تا نصف پایین ترین ساچمه بلبرینگ و رولبرینگ رسانده شود.
 • ناکافی بودن لقی داخلی بلبرینگ و رولبرینگ بخصوص در مواردی که شفت گرم می شوداین باعث انبساط کنس داخلی بلبرینگ و رولبرینگ و کم شدن لقی می شود.
* روش جلوگیری و حل مشکل: لقی داخلی بلبرینگ و رولبرینگ چک شود که درست انتخاب شده باشد.
 • ورود ذرات سنگ ریزه و گرد و غبار و آلودگی های دیگر داخل یاتاقان
* روش جلوگیری و حل مشکل: یاتاقان ها تمیز شوند آب بندی های کهنه تعویض شوند و یا طراحی آنها بهبود یابد.
 • آب اسید رنگ یا مواد خورنده دیگر وارد یاتاقان می شود.
* روش جلوگیری و حل مشکل: برای بهتر شدن وضعیت آب بندی یک عدد کاسه نمد در قسمت پشت یاتاقان نصب شود.
 • خارج از مرکز بودن قطر داخلی یاتاقان ها
 • یکنواخت نبودن تکیه گاه یاتاقان ها
 • کم بودن قطر داخلی یاتاقان ها
 • پیچیدگی و تغییر شکل یاتاقان ها

* روش جلوگیری و حل مشکل: چک کردن قسمت داخلی یاتاقان ها و در صورت لزوم تصحیح قطر اطمینان از مسطح بودن تکیه گاه بلبرینگ و رولبرینگ شیمز ها بر تمامی سطح تکیه گاه بلبرینگ و رولبرینگ را پر کرده باشند.

 • آب بند با قطعات ثابت تماس پیدا می کند.
* روش جلوگیری و حل مشکل: کلرنس کاسه نمد دوار چک شود تا وضعیت تماس مشخص شود وضعیت هم محوری چک شود.
 • موقعیت قطعات
* روش جلوگیری و حل مشکل: با قرار دادن شیمز بین یاتاقان و کاور پیش بار محوری روی بلبرینگ و رولبرینگ اعمال شود.
 • دو بلبرینگ و رولبرینگ ثابت روی یک محور
 • ناکافی بودن لقی بلبرینگ و رولبرینگ
* روش جلوگیری و حل مشکل: کاور های یاتاقان ها به یک سمت حرکت داده شود با استفاده از شیمز لقی مناسب بین یاتاقان ها و کنس خارجی بدست می آید در صورت امکان برای کم کردن حرکت محور شفت پشت کنس خارجی نصب شود.
 • لکه های مسطح روی ساچمه ها ناشی از سرخوردن به دلیل راه اندازی های سریع.
* روش جلوگیری و حل مشکل: ساچمه با چشم بررسی شوند در صورت مشاهده لکه های عمیق بلبرینگ و رولبرینگ ها تعویض شود.
 • خمیدگی محور در اثر قطر نامناسب پله روی شفت.
* روش جلوگیری و حل مشکل: محور شفت دوباره تراشکاری شود.
 • پله شفت با آب بند تماس دارد.
* روش جلوگیری و حل مشکل: پله روی محور در محل قرار گرفتن مجدد ماشین شود قطر پله شفت با مقدار توصیه شده توسط کارخانه سازنده چک شود.
 • مهار ناکافی بلبرینگ و رولبرینگ در داخل یاتاقان ها باعث تغییر شکل کنس خارجی می شود.
* روش جلوگیری و حل مشکل: با ماشین کاری یاتاقان ها تغییر شکل حذف می شود.
 • تابدار شدن آب بند بلبرینگ و رولبرینگ.

* روش جلوگیری و حل مشکل: پله داخل یاتاقان ها مجدد ماشین کاری شود.

 

تماس با ما

021-36058907
021-36055448
021-36055456
021-44530807
 
واتس آپ و تلگرام   56 45 013 0903
 

بلبرینگ فیدار پارسیان در شبکه های اجتماعی

 

بلبرینگ فیدار پارسیان در یک نگاه

بلبرینگ فیدار پارسیان با سالها تجربه در زمینه واردات و فروش بلبرینگ، رولبرینگ و یاتاقان صنعتی و شناخت نیاز های صنایع به خرید بلبرینگ و رولبرینگ توانسته است با استفاده از کارشناسان و افراد مجرب اقدام به واردات و فروش بلبرینگ اصلی از نوع بلبرینگ SKF و بلبرینگ FAG و بلبرینگ ژاپنی و بلبرینگ چینی صنعتی نماید و رضایت مشتریان زیادی را برآورده نماید.