آشنایی با کد های بلبرینگ

کد بلبرینگ

با توجه به تنوع بسیار زیاد بلبرینگ و رولبرینگ ها و همچنین با توجه به مصارف مختلف بلبرینگ و رولبرینگ ها در صنایع مختلف و همچنین کاربرد های بسیار زیاد بلبرینگ ها و رولبرینگ ها در محیط های مختلف و خاص که باید برای هر محیط و هر شرایط کاری بلبرینگ و رولبرینگ خاصی طراحی شود و بکار گرفته شود، و همچنین برای سهولت کار استانداردهایی برای خصوصیات مختلف بلبرینگ و رولبرینگ ها از طرف شرکت های سازنده بلبرینگ و رولبرینگ ها تعریف شده است، که این امر باعث میشود تا خرید بلبرینگ و فروش بلبرینگ و همچنین تبادل نظرات بین مهندسان و طراحان با سهولت بیشتری اتفاق بی افتد.
 
جهت اطلاع از قیمت بلبرینگ ها به صفحه قیمت بلبرینگ مراجعه فرمایید و یا اینجا کلیک کنید.
 
 
در جدول زیر کدها و مشخصات بلبرینگ ها را با مفهوم هر کد معرفی میکنیم.
برای شناخت موارد استفاده هرکدام از بلبرینگ ها به اینجا بروید.
همچنین میتوانید برای دانلود کاتالوگ بلبرینگ ها به صفحه دانلود کاتالوگ مراجعه کنید.
 
کد مشخصهمفهوم کد
A
اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری بلبرینگ دارد و در بعضی از بلبرینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند، بطور ثابت در شماره برینگ قرار می گیرد. به عنوان نمونه
 • 4210A به معنی عدم وجود شیار ساچمه خور در بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه است.
 • 7056A به معنی زاویه تماس 30 درجه در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه می باشد.
ACزاویه تماس 25 درجه در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای
ASوجود سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ های سوزنی (اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند)
ASRوجود شیار و سوراخهای مخصوص روانکاری در حلقه بیرونی بلبرینگ های سوزنی ( اعداد اضافی نشان دهنده تعداد سوراخها هستند).
A xxxهمراه با یک عدد دویا سه رقمی نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
B
1- اصطلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ که مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ دارد و گاهی اوقات بعد از یک دوره مشخص حذف می شود . ( نوع معمولی و اولیه آن ساخته می شود ) اما در بعضی از بلبرینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد. مثلاً
 • 7210B به معنی زاویه تماس 40 درجه در بلبرینگ های تماس زاوبه ای یک ردیفه است.
 • 7210B به معنی زاویه تماس بزرگ در رولبرینگ های مخروطی می باشد.
2- همچنین می تواند به معنی وجود لبه یکپارچه بیرونی در حلقه بیرونی رولبرینگ های مخروطی باشد.
BIRشیار غلتک محدب در رولبرینگ های سوزنی.
B xxxحرف B همراه با یک عدد دو یا سه رقمی نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
C
1- اصلاحات داخلی در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ . مفهوم آن بستگی به نوع و سری هر بلبرینگ داشته و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود) . اما در بعضی بلبرینگ ها که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد.به طور نمونه
 • 7210C یعنی زاویه تماس 15 در بلبرینگ های تماس زاویه ای یک ردیفه
 • 22310C یعنی حلقه داخلی بدون لبه ، غلتک های متقارن ، حلقه راهنمای غیر ثابت و قفسه پرسی در رولبرینگ های بشکه ای
2- همچنین می توند به معنی بلبرینگ های ایگرگ با سطح بیرونی تخت باشد. نظیر: YET205C ( نوع معمولی این نوع بلبرینگ ها دارای سطح بیرونی منحنی الشکل هستند).
CA1- دولبه یکپارچه در حلقه داخلی و پنجره ساچمه ماشینکاری شده در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
2- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دوو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت و یا پشت سرهم نصب شوند. در حالتیکه جفت برینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد یک مقدار لقی داخلی محوری وجود خواهد داشت.
CABغلتک های سوراخ شده و پنجره ساچمه سنجاقی شکل در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CABCشیار غلتک اصلاح شده (برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CAB دارند.
CACشیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد  اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند CA دارند.
CB1- مشخصه ای در بلبرینگ های یک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد. دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند .
2- در حالتیکه جفت بلبرینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CA دارند خواهد داشت.
CC1- شیار غلتک اصلاح شده ( برای ایجاد اصطکاک کمتر ) در رولبرینگ های بشکه ای که پسوند C دارند.
2- مشخصه ای در بلبرینگ ها ی تک ردیفه تماس زاویه ای که آنها را برای نصب چند تایی در کنار یکدیگر مناسب می سازد . دو بلبرینگ هایی که این پسوند را داشته باشند می توانند به صورت روبرو ، پشت به پشت یا پشت سر هم نصب شوند . در حالیکه جفت بلبرینگ ها بصورت پشت به پشت یا روبرو باشد لقی محوری بیشتری نسبت به نوعی که پسوند CB دارند خواهد داشت.
CLNکاهش در لقی حلقه و پهنای رولبرینگ های مخروطی ( متعلق به کلاس 6X استاندارد ISO).
CL0
کلاس دقت 0 استاندارد ANSI-ABMA
CL00
کلاس دقت 00 استاندارد  ANSI-ABMA
CL3
کلاس دقت 3 استاندارد  ANSI-ABMA
CL7Aکیفیت استاندارد SKF برای بلبرینگ های پینیون
CN
لقی داخلی نرمال ، این پسوند با یکی از حروف L,M,H نشان دهنده اینست که دامنه لقی نصف شده و با حرف P مشخص می کند که دامنه لقی متغییر است. مثال
 • CNH نیمه بالایی لقی نرمال.
 • CNM  لقی یک چهارم میانی لقی نرمال ( یک چهارم در بالا و یک چهارم در پایین میانگین حد لقی نرمال
 • CNL نیمه پایینی لقی نرمال
 • CNP نیمه بالایی لقی نرمال و نیمه پایینی لقی C3
C1
لقی داخلی، کمتر از C2
C2لقی داخلی، کمتر از نرمال
C3لقی داخلی، بیشتر از نرمال
C4
لقی داخلی، بیشتر از C3
C5
لقی داخلی، بیشتر از C4
C6تولید صدای کمتر از حد نرمال، اکنون این پسوند با Q6 جایگزین شده است.
C7تولید صدای کمتر از C6، اکنون این پسوند با Q5 جایگزین شده است.
C01کاهش لقی برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی
C02
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C01
C03کاهش تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه بیرونی
C04
کاهش بیشتر تلورانس برای دقت بیشتر در چرخش حلقه داخلی نسبت به C03
C10کاهش تلورانس قطر داخلی و قطر بیرونی. در بلبرینگ هایی که سوراخ داخلی آنها مخروطی است این پسوند فقط به قطر بیرونی مربوط می شود.
C20
تلورانس قطر داخلی کمتر از C10
C30کاهش تلورانس قطر داخلی، به سمت حد حد اقل استاندارد
C40
تلورانس قطر بیرونی کمتر از C10
C50کاهش تلورانس قطر خارجی به سمت حد حداقل استاندارد
C80کاهش تلورانس ارتفاع در بلبرینگ های کف گرد
D
1- اصطلاحات در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری مختلف بلبرینگ ها دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می شود اما در برینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت درشماره بلبرینگ قرار می گیرد: مثال:
 • 3310D حلقه داخلی دو تکه و زاویه تماس 45 در بلبرینگ های تماس زاویه ای دو ردیفه
 • K40x45x17D مجموعه غلتک های سوزنی و قفسه دو تکه
2- حلقه داخلی دو تایی ( منظور مجموعه حلقه داخلی بهمراه دوردیف غلطک و پنجره ساچمه است ) یا حلقه بیرونی دو شیاره در رولبرینگ های مخروطی دو ردیفه که پیشوند K دارند.
DB
دو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت به پشت جفت شده باشند.حروفی که بلافاصله بعد از DB می آیند بیانگر مقدار لقی یا بار اولیه جفت بلبرینگ در موقع نصب می باشد. در مورد رولبرینگ مخروطی اگر از رینگ های فاصله گذار بین حلقه های خارجی یا داخلی دو بلبرینگ به نحوی استفاده شود که یک ترکیب متداول نباشد این خصوصیت به وسیله یک عدد دو رقمی که مابین DB و حروف فوق الذکر قرار می  گیرد بیان می شود . علائم مشخص کننده لقی و بار اولیه بصورت زیر هستند:
 • A:  بار اولیه سبک (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • B: بار اولیه بیشتر از A (در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • C: بار اولیه بیشتر از B(در بلبرینگ های تماس زاویه ای)
 • CA: لقی محوری کم (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CB: لقی محوری بیشتر از CA (در بلبرینگ های تماس زاویه ای و شیار عمیق)
 • CC: لقی محوری بیشتر از CB (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • CG: لقی صفر (رولبرینگ های مخروطی)
 • C…: لقی محوری مخصوص بر حسب um
 • GA: بار اولیه سبک (دربلبرینگ های شیار عمیق)
 • GB: بار اولیه بیشتر از GA (در بلبرینگ های شیار عمیق)
 • G…: بار اولیه مخصوص بر حسب daN
DFدو بلبرینگ شیار عمیق، تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت روبرو جفت شده باشند. برای درک شماره های تکمیلی که نشاندهنده مقدار لقی داخلی ، بار اولیه یا استفاده از رینگ فاصله گذار هستند.
DGدو بلبرینگ تماس زاویه ای که برای نصب به صورت پشت به پشت ، روبرو یا پشت سر ه جفت شده باشند اطلاعات تکمیلی در مورد لقی و باراولیه همان توضیحات ذکر شده در مورد DB است.
DHبلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر محفظه
DPقطر سوراخ داخلی واشر محفظه کوچکتر از استاندارد ( استاندارد اولیه )
DRدو بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای ، به گونه ای جفت شده باشند که بار بطور یکنواخت روی آنها توزیع شود.
DS1- بلبرینگ کف گرد یک طرفه با دو واشر شافت
22- مجموعه شیار دار غلتک های سوزنی و قفسه
DTدو بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای یا رولبرینگ مخروطی که برای نصب به صورت پشت سرهم جفت شده باشند. اعداد مشخص کننده حالت های گوناگون استفاده از حلقه فاصله گذار در رولبرینگ های مخروطی هستند در قسمت DB توضیح داده شده است .
DVشیار در حلقه بیرونی بلبرینگ های شیار عمیق جهت جازدن کاسه نمدهای لاستیکی یا فلزی ، حلقه داخلی شیار ندارد.
D8عدم وجود شیار در بلبرینگ های شیار عمیق برای جا زدن کاسه نمد
E
اصلاحات در طراحی اصلی و اولیه بلبرینگ ، مفهوم این پسوند بستگی به نوع و سری بلبرینگ دارد و بعضی مواقع بعد از یک دوره مشخص حذف می گردد اما در بلبرینگ هایی که در طراحی خود از تنوع زیاد برخوردارند بطور ثابت در شماره بلبرینگ قرار می گیرد.مثال:
 • 6206E ساچمه هایی بزرگتر از اندازه معمول در بلبرینگ های شیار عمیق
 • NUP314E غلتک های بزرگتر و یا تعداد بیشتر نسبت به طراحی اولیه در رولبرینگ های استوانه ای
 • 29320E غلتک های بزرگتر نسبت به نوع بدون E در رولبرینگ های بشکه ای کف گرد
ECغلتک های بزرگتر و بیشتر، افزایش قدرت تحمل بار محوری نسبت به طراحی اولیه رولبرینگ های استوانه ای یک ردیفه
FAتمرکز قفسه F بر حلقه بیرونی
FBتمرکز قفسه F بر حلقه داخلی
FEقفسه فولادی ماشینکاری شده که فسفاته شده باشد.
FMAقفسه فولادی ماشینکاری شده برای رولبرینگ های سوزنی
FPقفسه ماشینکاری شده فولادی یا چدن گرافیت کروی که دارای جا ساچمه برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن است روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
2Fبلبرینگ های ایگرگ با فلینجر در دو طرف
2FFبلبرینگ های ایگرگ با فلینجر تو پر در دو طرف
Gبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب به صورت دوتایی آماده شده باشد. دو بلبرینگ ای که این پسوند را داشته باشند می توانند بصورت پشت به پشت، روبرو یا پشت سر هم نصب شوند. در حالات پشت به پشت و روبرو، جفت بلبرینگ ها مقداری لقی محوری خواهد داشت.
GAبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت جفت بلبرینگ مقدار کمی بار اولیه بعد از نصب خواهد داشت.
GBبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. که در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GA بیشتر است.
GCبلبرینگ یک ردیفه تماس زاویه ای که برای نصب دوتایی روبرو یا پشت به پشت آماده شده باشد. در این حالت مقدار بار اولیه جفت بلبرینگ از حالت GB بیشتر است.
GPرولبرینگ سوزنی که از لحاظ تولید صدا کنترل شده باشد.
H1- قفسه پرسی از فولاد سخت کاری شده
2-  کاهش تلورانس قطر داخلی در رولبرینگ های سوزنی بدون حلقه داخلی. اعدادی که به دنبال H می آیند نشاندهنده دامنه تلورانس بر حسب um هستند نظیر H+20+27
HA
سخت کاری سطحی کل بلبرینگ یا اجزاء خاصی از آن که با ذکر اعداد زیر همراه با HA جزء خاص مذکور مشخص می شود:
 • 0: کل بلبرینگ
 • 1: حلقه های بیرونی و داخلی
 • 2: حلقه بیرونی
 • 3: حلقه داخلی
 • 4: حلقه بیرونی، حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
 • 5: اجزاء غلتشی
 • 6: حلقه بیرونی و اجزاء غلتشی
 • 7: حلقه داخلی و اجزاء غلتشی
HBبلبرینگ ای که کل آن اجزاء خاصی از آن از بینایت باشد. برای تشخیص اینکه کدام قسمت بینایتی شده است به علائم ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE,HB,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند.
HEبلبرینگ یا قطعاتی از بلبرینگ که از فولاد ذوب مجدد در خلا ساخته شده است. برای تشخیص اینکه کدام قسمت از چنین جنسی است به اعداد ذکر شده در پسوند HA مراجعه شود. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال ( از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HMبلبرینگ یا اجزاي بلبرینگ كه سختي ماتنزیني شده اند. علائم ذکر شده در پسوند HA مشخص کننده اجزاء مارتزیتی هستند. پسوند های HE ,HB ,HA در حالتهای سخت کاری استاندارد و نرمال (از نقطه نظر مواد و روش ) قید نمی شوند .
HT
بلبرینگ پرشده با گریس دما بالا (130C). مشخصات دقیق تر گریس به وسیله یک عدد دو رقمی بعد از HT بیان می شود. هرگونه تغییری در مقدار استاندارد گریس موجود در بلبرینگ (25% تا 35% فضای خالی بلبرینگ) با اضافه نمودن یکی از حروف زیر به شماره اصلی مشخص می گردد:
 • A: مقدار گریس کمتر از استاندارد.
 • B: مقدار گریس بیشتر ازحد استاندارد.
 • C: مقدار گریس بیشتر از حد B (کاملاپر)
HUبلبرینگ  یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
HVبلبرینگ یا اجزاء بلبرینگ از فولاد ضد زنگ سختی ناپذیر. تشخیص اینکه کدام قسمت بلبرینگ از چنین جنسی است به وسیله اعدادی که در پسوند HA آورده شده است مشخص می شود.
ISرولبرینگ سوزنی با سوراخهای روانکاری در حلقه داخلی. تعداد سوراخها به وسیله اعدادی که به دنبال IS می آیند مشخص می شود.
Jقفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده. انواع مختلف آن از لحاظ مواد و طراحی بوسیله یک رقم مشخص می شود.
JAقفسه پرسی از فولاد سخت کاری نشده، متمرکز بر روی حلقه بیرونی
JBCSقفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی (مجموعه غلتک های سوزنی با قفسه)
JBSقفسه فولادی جوشکاری شده در رولبرینگ های سوزنی
JEقفسه پرسی از ورقه فولادی سخت کاری نشده و فسفاته شده
JRقفسه مرکب از دو واشر فولادی سخت کاری نشده که بهم پرچ شده باشند.
JWقفسه جوشکاری شده از فولاد سخت کاری نشده
K
حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:12
K30
حلقه داخلی مخروطی با شیب  1:30
Lقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، طراحی و مواد مختلف این نوع قفسه با ارقام مشخص می گردد.
LAقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه بیرونی
LBقفسه از آلیاژ سبک ماشینکاری شده، متمرکز روی حلقه داخلی
LHTبلبرینگ محتوی گریسی که در دماهای پایین و بالا قابلیت کارکرد دارد (از 140+ درجه سانتی گراد تا 40- درجه سانتی گراد) نوع گریس با ذکر یک عدد دو رقمی بعد از LHT مشخص می شود. هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس به وسیله حروفی که در پسوند HT آورده شده است، مشخص می شود.
LOبلبرینگ حفاظت شده توسط روغن با ویسکوزیته پایین. نوع روغن با ذکر ارقام اضافی مشخص می شود.
LPقفسه ماشینکاری شده از آلیاژهای سبک که مته کاری یا برقوکاری شده باشد. این قفسه ها ممکن اسن روی حلقه داخلی یا بیرونی متمرکز شده باشد.
LPSقفسه ماشین کاری شده از جنس آلیاژهای سبک ، دارای سوراخ های مته کاری یا برقو کاری شده ، متمرکز روی حلقه های داخلی یا بیرونی ، باشیارهای روانکاری روی سطح راهنما.
LSکاسه نمدی که سطح تماس آن با حلقه های داخلی و خارجی کم است و در یک طرف برینگ قراردارد.
4Tبلبرینگ محتوی گریس مخصوص برای دماهای پایین (50- درجه سانتی گراد) مشخصات گریس با یک عدد دورقمی که بعد از LT ذکر می گردد مشخص می شود. هرگونه تغییری در اندازه استاندارد گریس موجود در بلبرینگ بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT معین می گردد.
Mقفسه ماشینکاری شده برنجی، انواع مختلف آن از نظر مواد و طراحی به وسیله یک عدد مشخص می شود.
MAقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی
MASقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس بیرونی، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MBقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی کنس داخلی
MBSقفسه ماشینکاری شده برنجی، متمرکز روی حلقه کنس، دارای شیارهای مخصوص روانکاری
MOبلبرینگ ای که توسط روغن یا ویسکوزیته متوسط محافظت شده باشد. ذکر یک رقم نوع روغن را مشخص می کند.
MPقفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده، متمرکز روی کنس داخلی یا بیرونی
MPSقفسه ماشینکاری شده برنجی با سوراخهای مته کاری یا برقوکاری شده ، متمرکز روی حلقه داخلی یا بیرونی ، با شیارهای روانکاری بر روی سطوح راهنما.
MTبلبرینگ محتوی گریس دما متوسط  (110+ درجه سانتی گراد تا 30- درجه سانتی گراد) نوع گریس با یک عدد دو رقمی بعد از MT مشخص می شود . هرگونه تغییر در مقدار استاندارد گریس، بوسیله یکی از حروف مشروحه در پسوند HT مشخص می گردد.
Nجای خار در کنس بیرونی بلبرینگ
NRجای خار و خار در کنس بیرونی بلبرینگ (برای تثبیت محوری بلبرینگ)
N1یک شکاف در لبه بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ
N2دو شکاف قرینه نسبت به قطر، در لبه های بیرونی کنس بیرونی جهت تثبیت شعاعی بلبرینگ
N4
N+N2 : N4، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت مقابل جای خار قرار دارد.
N6
N+N2 : N6، در این حالت شکاف تثبیت کننده در سمت جای خار قرار دارد.
Pقفسه پلي آمید 66 تقویت شده با الیاف شیشه كه با روش تزریق پلاستیك ساخته شده و نسبت به اجزاي غلتنده مركز شده است.
P1قفسه ساخته شده به روش قالبگیری تزریقی از پلاستیک تقویت شده یا فیبر شیشه ای
P2رولبرینگ بشکه ای با کنس بیرونی دو تکه
P3رولبرینگ پشت بند با سطح بیرونی مسطح
PRرولبرینگ بشکه ای با کنس بیرونی دو تکه و حلقه فاصله دهنده کالیبر شده بین دو نیمه کنس بیرونی
P4دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO (دقیقتر از P5)
P4A
دقت ابعاد مطابق کلاس 4 استاندارد ISO و دقت چرخش مطابق کلاس 9AFBMA
P5دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 5 استاندارد ISO (دقیقتر از P6)
P6
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس 6 استاندارد ISO
PA9
دقت چرخش و ابعاد مطابق کلاس AFBMA9
PA9B
دقت ابعاد مطابق کلاس AFBMA9 دقت چرخش بهتر از کلاس AFBMA9
QBCچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در جلوی هر یک از این بلبرینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QBTچهار بلبرینگ شیار عمیق  یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و دوتای دیگر در یک طرف یکی از این بلبرینگ ها به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QFCچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تا هریک در یک سمت یکی از بلبرینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB تو ضیح داده شده اند.
QFTچهار بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و دو تای دیگر در یک طرف یکی از بلبرینگ ها بصورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص شدن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB توضیح داده شده اند.
QRچهار بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت تحمل یکسان بار توزیعی شعاعی
QTچهار بلبرینگ شیار عمیق یاتماس زاویه ای منطبق شده برای نصب یه صورت پشت سرهم
Q05ارتعاش بسیار کم
Q06ارتعاش کمتر از نرمال
Q5سطح ارتعاش بسیار پایین (جانشین C7)
Q6سطح ارتعاش پایین تر از نرمال (جانشین C6)
Rلبه یکپارچه بیرونی روی کنس بیرونی
RSرولبرینگ سوزنی با کاسه نمد لاستیکی در یک طرف، کاسه نمد از پلی اورتان یا لاستیک مصنوعی، با یا بدون ورقه تقویت کننده فولادی
RS1کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
RS2کاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل واشر فولادی که با لاستیک ولکانیزه پوشش داده شده باشد.
2RSکاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
2RS1کاسه نمد 1RS در دو طرف بلبرینگ
2RS2کاسه نمد RS2 در دو طرف بلبرینگ
RSHکاسه نمد لاستیکی در یک طرف بلبرینگ، شامل یک واشر فولادی که با لاستیک  اکریلونیتریل بوتادین (NBR) پوشش داده شده باشد.
2RSHکاسه نمد نوع RSH در دو طرف بلبرینگ
02RSرولبرینگ سوزنی با کاسه نمد نوع RS در دو طرف بلبرینگ
RZکاسه نمد با طراحی خاص جهت ایجاد حداقل اصطکاک در یک طرف بلبرینگ شامل واشر فولادی روکش شده با لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR)
2RZکاسه نمد RZ در دو طرف بلبرینگ
(X)RXXحرف R همراه با دو یا سه عدد نشان دهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
SMرولبرینگ سوزنی دارای گریس. ذکر دو رقم بدنبال SM نوع گریس را مشخص می کند.
SORTسری تلورانس قطر غلتک های سوزنی در رولبرینگ های سوزنی. اعدادی که به دنبال این پسوند می آیند مشخص کننده محدوده این تلورانس هستند .
SP
دقت مخصوص: دقت ابعادی تقریبا مطابق با کلاس P5 و دقت چرخش تقریبا مطابق کلاس P4
SOپایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 150+ درجه سانتی گراد
S1پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 200+ درجه سانتی گراد
S2پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 250+ درجه سانتی گراد
S3پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 300+ درجه سانتی گراد
S4پایداری ابعاد حلقه های بلبرینگ تا دمای 350+ درجه سانتی گراد
T1-  قفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده
2- سوراخ داخلی مخروطی در رولبرینگ های مخروطی سری K
TAقفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی کنس بیرونی
TBقفسه از جنس رزین های فنلی تقویت شده، متمرکز روی کنس داخلی
TBTسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت پشت به پشت و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی جهت مشخص نمودن لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TFTسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، دو تا به صورت روبرو و سومی در یکی از طرفین به صورت پشت سرهم. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
TGسه بلبرینگ تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به یکی از صورتهای,TFT TBT یا TT. شماره های تکمیلی مشخص کننده لقی محوری و بار اولیه در قسمت پسوند DB آورده شده است.
THقفسه از جنس رزینهای فنلیک تقویت شده
TNقفسه پلاستیکی که با روش ریخته گری در بلبرینگ تزریق شده باشد. طراحی ها و مواد مختلف با اعداد اضافی مشخص می شوند.
TRسه  بلبرینگ شیار عمیق یا رولبرینگ استوانه ای منطبق شده جهت توزیع یکنواخت بار
TTسه بلبرینگ شیار عمیق یا تماس زاویه ای منطبق شده، برای نصب به صورت پشت سرهم
Tهمراه با دو یا سه عدد مشخص کننده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
U1- بلبرینگ های خود تنظیم سریهای 115یا 116 بدون بوش رزوه نشده
2- بلبرینگ ایگرگ بدون رینگ قفلی
33- رینگ قفلی برای بلبرینگ های ایگرگ بدون پیچ بی سر
UP
دقت فوق العاده بالا، دقت ابعادی تقریبا مطابق P4 و دقت چرخش بهتر ازp4
UPGبلبرینگ یک ردیفه شیار عمیق با دقت فوق العاده بالا (up) به منظور نصب جفتی به صورت های روبرو، پشت به پشت یا پشت سرهم
Vبلبرینگ بدون قفسه ،پر از اچزاء غلتشی
VGAرولبرینگ سوزنی یا استوانه ای، که شیار غلتک حلقه داخلی پرداخت نهایی نشده است. ( این پسوند در رولبرینگ های استوانه ای vu001 جایگزین شده است)
Vبه همراه یک حرف و سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
VA
تغییراتی که به  منظور کاربرد بخصوص در بلبرینگ ایجاد شده است ، نظیر:
 • VA201 بلبرینگ برای واگن کوره ها
 • VA301 بلبرینگ برای موتورهای کششی
VBابعاد بیرونی اصلاح شده، بویژه شعاع پخ
VEاصلاحات در طراحی داخلی یا خارجی
VQتلورانس های غیر استاندارد مربوط به دقت یا ابعاد
VSلقی داخلی غیر استاندارد در بلبرینگ
VTروانکاری غیر استاندارد
W1- بلبرینگ ایگرگ بدون سوراخ های روانکاری
2- رولبرینگ های مخروطی اینچی (پیشوند K) با جا خار در کنس داخلی یا بیرونی
WMهمراه دو یا سه عدد نشاندهنده حالتهای خاص در طراحی داخلی بلبرینگ است.
W20سه سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
W26شش سوراخ روانکاری در کنس داخلی  بلبرینگ
W33یک شیار و سه  سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
W33Xیک شیار وشش  سوراخ روانکاری در کنس بیرونی بلبرینگ
X
تغییرات در یک یا چند اندازه بیرونی بلبرینگ بمنظور تطابق کامل با استاندارد ISO
Yقفسه برنجی پرسی. طراحی های دیگر با ذکر یک عدد مشخص می شوند.
YAقفسه برنجی پرسی، متمرکز روی کنس بیرونی
Z1- رولبرینگ های سوزنی مرکب با محفظه
22- کاسه نمد فلزی در یک طرف بلبرینگ
2Zکاسه نمد Z در دو طرف بلبرینگ
ZNZ+N، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNRZ+NR، کاسه نمد فلزی در سمت مقابل جای خار
ZNBZ+N، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZNBRZ+NR، کاسه نمد فلزی در سمت جای خار
ZWمجموعه دو ردیفه غلتک های سوزنی و قفسه
 

 

 

تماس با ما

021-36058907
021-36055448
021-36055456
021-44530807
 
واتس آپ و تلگرام   56 45 013 0903
 

بلبرینگ فیدار پارسیان در شبکه های اجتماعی

 

بلبرینگ فیدار پارسیان در یک نگاه

بلبرینگ فیدار پارسیان با سالها تجربه در زمینه واردات و فروش بلبرینگ، رولبرینگ و یاتاقان صنعتی و شناخت نیاز های صنایع به خرید بلبرینگ و رولبرینگ توانسته است با استفاده از کارشناسان و افراد مجرب اقدام به واردات و فروش بلبرینگ اصلی از نوع بلبرینگ SKF و بلبرینگ FAG و بلبرینگ ژاپنی و بلبرینگ چینی صنعتی نماید و رضایت مشتریان زیادی را برآورده نماید.