یاتاقان

قیمت بلبرینگ


با توجه به تنوع بسیار بلبرینگ و رولبرینگ ها، در نوع بلبرینگ، برند های بلبرینگ و همچنین تغییرات پیوسته و لحظه ایی موجودی انبار شرکت به علت فروش بلبرینگ و رولبرینگ ها جهت اطلاع از قیمت بلبرینگ ها و موجودی و همچنین در صورت نیاز به مشاوره فنی و مهندسی میتوانید از روش های مختلف اقدام فرمایید.

لقی بلبرینگ ها چیست ؟


بلبرینگ و رولبرینگ ها در حین کار باید مقداری لقی داخلی داشته باشند.در بعضی از موارد مطلوب است که یک لقی منفی ایجاد شود تا ساچمه ها تحت بار قرار گیرند که به این لقی منفی گفته می شود.لقی منفی معمولا روی بلبرینگ و رولبرینگ هایی اعمال می شوند که لقی داخلی آنها در حین نصب قابل تنظیم باشد.
 

انتخاب شفت مناسب برای بلبرینگ مد نظر


اگر شفت و یاتاقان با مشخصات بلبرینگ و رولبرینگ مطابقت نداشته باشند بلبرینگ و رولبرینگ نمی تواند به طور دقیق و صحیح کار کند و در کارکرد بلبرینگ و رولبرینگ اختلال ایجاد میشود.
 

بلبرینگ FAG


ابزار جا زدن بلبرینگ ها


تجهیزات مناسب برای نصب کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها و همچنین برای خارج کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها بطور موثری می توانند از صدمه رسیدن به بلبرینگ و رولبرینگ ها در هنگام نصب و بیرون آوردن بلبرینگ و رولبرینگ جلوگیری کرد.همچنین استفاده از این تجهیزات جهت نصب یا خارج کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها باعث افزایش سرعت کار و ایمن انجام شدن عملیات می شود.این تجهیزات به شرح زیر می باشد:
 

آشنایی با کد های بلبرینگ


حرارت قابل تحمل بلبرینگ


کارکرد بلبرینگ و رولبرینگ ها در دماهای متفاوت بستگی به قفسه بلبرینگ و رولبرینگ دارد:
 
انواع قفسه بلبرینگ و رولبرینگ:
 
بلبرینگ قفسه فولادی:
 

کاهش اصطکاک در یاتاقان


یاتاقان‌های ساده به طرز گسترده‌ای استفاده می‌شوند و از سطوح برای تماس سایشی استفاده می‌کنند.
 
به‌خصوص با وجود روغنکاری، آنها معمولاً عمر و اصطکاک کاملاً قابل قبولی می‌دهند.
 

بلبرینگ و نگهداری


1- با احتیاط حمل و جابجا کنید.

بلبرینگ و همراستایی


عدم همراستایی محورها هزینه ساز است
 

Pages