فروش رولبرینگ

قیمت بلبرینگ


با توجه به تنوع بسیار بلبرینگ و رولبرینگ ها، در نوع بلبرینگ، برند های بلبرینگ و همچنین تغییرات پیوسته و لحظه ایی موجودی انبار شرکت به علت فروش بلبرینگ و رولبرینگ ها جهت اطلاع از قیمت بلبرینگ ها و موجودی و همچنین در صورت نیاز به مشاوره فنی و مهندسی میتوانید از روش های مختلف اقدام فرمایید.

علت سروصدا بلبرینگ و رولبرینگ و روش جلوگیری


علت سر و صدای بلبرینگ و رولبرینگ و روش جلوگیری از آن به شرح زیر می باشد:

نحوه قرار گیری بلبرینگ ها نسبت به هم چگونه است ؟


هر محور دست کم در دو نقطه و به وسیله دو عدد بلبرینگ و رولبرینگ مهار می شود که یک مجموعه بلبرینگ و رولبرینگ وظیفه ی کنترل کردن نیروهای شعاعی را در این دو نقطه انجام می دهند و مجموعه دیگر برای کنترل کردن نیرو های محوری اعمال شده به محور استفاده می شود ولی با توجه به این که بعضی از بلبرینگ و رولبرینگ ها بر اساس ساختمان داخلی خود قادر به کنترل نمودن نیروهای شعاعی و محوری باهم باشند.
 

بلبرینگ FAG


بلبرینگ SKF


بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ های کف گرد

رولبرینگ استوانه ای


رولبرینگ استوانه ای

رولبرینگ استوانه ای کف گرد


رولبرینگ استوانه ای کف گرد

رولبرینگ بشکه ای کف گرد


رولبرینگ  کف گرد

رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطی

Pages