بلبرینگ

قیمت بلبرینگ


با توجه به تنوع بسیار بلبرینگ و رولبرینگ ها، در نوع بلبرینگ، برند های بلبرینگ و همچنین تغییرات پیوسته و لحظه ایی موجودی انبار شرکت به علت فروش بلبرینگ و رولبرینگ ها جهت اطلاع از قیمت بلبرینگ ها و موجودی و همچنین در صورت نیاز به مشاوره فنی و مهندسی میتوانید از روش های مختلف اقدام فرمایید.

علت سروصدا بلبرینگ و رولبرینگ و روش جلوگیری


علت سر و صدای بلبرینگ و رولبرینگ و روش جلوگیری از آن به شرح زیر می باشد:

نحوه قرار گیری بلبرینگ ها نسبت به هم چگونه است ؟


هر محور دست کم در دو نقطه و به وسیله دو عدد بلبرینگ و رولبرینگ مهار می شود که یک مجموعه بلبرینگ و رولبرینگ وظیفه ی کنترل کردن نیروهای شعاعی را در این دو نقطه انجام می دهند و مجموعه دیگر برای کنترل کردن نیرو های محوری اعمال شده به محور استفاده می شود ولی با توجه به این که بعضی از بلبرینگ و رولبرینگ ها بر اساس ساختمان داخلی خود قادر به کنترل نمودن نیروهای شعاعی و محوری باهم باشند.
 

لقی بلبرینگ ها چیست ؟


بلبرینگ و رولبرینگ ها در حین کار باید مقداری لقی داخلی داشته باشند.در بعضی از موارد مطلوب است که یک لقی منفی ایجاد شود تا ساچمه ها تحت بار قرار گیرند که به این لقی منفی گفته می شود.لقی منفی معمولا روی بلبرینگ و رولبرینگ هایی اعمال می شوند که لقی داخلی آنها در حین نصب قابل تنظیم باشد.
 

انتخاب شفت مناسب برای بلبرینگ مد نظر


اگر شفت و یاتاقان با مشخصات بلبرینگ و رولبرینگ مطابقت نداشته باشند بلبرینگ و رولبرینگ نمی تواند به طور دقیق و صحیح کار کند و در کارکرد بلبرینگ و رولبرینگ اختلال ایجاد میشود.
 

بلبرینگ FAG


بلبرینگ SKF


ابزار جا زدن بلبرینگ ها


تجهیزات مناسب برای نصب کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها و همچنین برای خارج کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها بطور موثری می توانند از صدمه رسیدن به بلبرینگ و رولبرینگ ها در هنگام نصب و بیرون آوردن بلبرینگ و رولبرینگ جلوگیری کرد.همچنین استفاده از این تجهیزات جهت نصب یا خارج کردن بلبرینگ و رولبرینگ ها باعث افزایش سرعت کار و ایمن انجام شدن عملیات می شود.این تجهیزات به شرح زیر می باشد:
 

آشنایی با کد های بلبرینگ


حرارت قابل تحمل بلبرینگ


کارکرد بلبرینگ و رولبرینگ ها در دماهای متفاوت بستگی به قفسه بلبرینگ و رولبرینگ دارد:
 
انواع قفسه بلبرینگ و رولبرینگ:
 
بلبرینگ قفسه فولادی:
 

Pages