رولبرینگ بشکه ای کف گرد


رولبرینگ  کف گرد
Spherical Roller Thrust Bearings
 
زاویه دار بودن شیار غلتک نسبت به محور در این نوعاز  بلبرینگ ها، آنها را برای تحمل بارهای شعاعی و محوری مناسب می سازد. خصوصیت مهم دیگر قابلیت خود تنظیم بودن است که این امر موجب عدم حساسیت رولبرینگ نسبت به ناهمراستایی است.
این رولبرینگ ها جدا شدنی بوده، واشر شافت به همراه قفسه و غلتک ها یک قسمت و واشر محفظه قسمت دیگر را تشکیل می دهد. غلتک های بشکه ای در این نوع رولبرینگ ها حالت نامتقارن دارند، تعداد زیاد این غلتک ها به همراه طراحی خاص شیار غلتک موجب قدرت فوق العاده زیاد آنها دربرابر بارهای محوری می باشد ضمن اینکه از سرعت دورانی نسبتاً بالایی نیز برخوردارند.طراحی های خاصی نیز وجود دارند که قدرت تحمل بار آنها از نوع معمولی نیز بالاتر است.

 
روانکاری
استفاده از روغن در روانکاری این رولبرینگ ها مناسب تر از گریس است. استفاده از گریس نیز تحت شرایط بخصوص مثلاً بارهای سبک یا دورهای کم امکان پذیر می باشد. سرعت دورانی رولبرینگ با گریس در مواردی که شافت عمودی است نصف مقداریست که می توان در مواقع افقی بودن شافت بر آن اعمال نمود.