جنس بلبرینگ


جنس بلبرینگ ها از فولاد آلياژي کرم دار پر کربن انتخاب مي شود.
اين نوع بلبرینگ ها از نوع قابل سخت کاري عمقي است و داراي حداقل سختي لازم ( معادل 58 راکول سي ) براي اجزاي بلبرینگ مي باشد.
 
حلقه ها و ساچمه ها را از فولاد هاي آلياژي سخت ( 1 درصد کربن ، 1.5 در صد کرم ، 0.15 در صد سيليسم . 0.3 درصد منگنز ) فولادي که اين قابليت را دارد در طبقه بندي صنعتي فولادهاي با شماره 521100 شناخته مي شود که اين سريال نشان دهنده فولاد آلياژي با 1 درصد کروم و 1 درصد کربن مي باشد.
 
در برخي موارد از فولاد سمانته اي ، فولاد هاي ضد زنگ و غير مغناطيس ويا برنز انتخاب مي کنند.
البته در شرایطی که بلبرینگ در معرض زنگ زدگی قرار دارد برای ساختن آن از فولاد ضد زنگ با شماره شناسایی 440 استفاده میگردد.
 
قفس ها يا جدا کننده ها در بلبرینگ هاي کوچک از جنس ورق هاي فولادي يا برنجي پرس مي شوند و در بلبرینگهاي بزرگ از جنس فولاد يا برنج و يا فلزات سبک ضربه زني مي گردند.