بلبرینگ 2Z


با توجه به گستردگی و تنوع بسیار زیاد انواع بلبرینگ و رولبرینگ ها و همینطور با توجه به مشخصات هر کدام از بلبرینگ ها نیازمند به کد بندی و شماره گذاری می باشیم.
 
یکی از کدهایی که روی بعضی از بلبرینگ و رولبرینگ ها درج میشود علامت اختصاری 2Z می باشد که این کد در برند های بلبرینگ ژاپنی گاهی به صورت ZZ نیز نمایش داده می شود اما در بلبرینگ های SKF و FAG با همان علامت 2Z مشخص می شود.
 
علامت 2Z بر روی بلبرینگ و رولبرینگ در اصل بیانگر وجود دو سیل یا همان واشر فلزی در دو طرف بلبرینگ و رولبرینگ می باشد که این پوشش فلزی برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و آلودگی های محیطی در روی بلبرینگ و رولبرینگ نصب می شود و ساچمه های بلبرینگ و رولبرینگ دیده نمی شود و دسترسی برای روانکاری نداریم، البته از قبل در داخل بلبرینگ از گریس برای روانکاری استفاده شده و از این نظر جای نگرانی نیست.
 
گاهی در بلبرینگ و رولبرینگ ها فقط در یک سمت از پوشش فلزی استفاده می شود که در این صورت به جای 2Z از علامت Z استفاده می شود که معمولا در این شرایط قیمت بلبرینگ بیشتر از قیمت بلبرینگ 2Z می باشد.
 
اگر بخواهیم بلبرینگ و رولبرینگ های 2Z و ساده و Z را از نظر قیمت با هم مقایسه کنیم به این گونه است.
 
بلبرینگ ساده < بلبرینگ 2Z < بلبرینگ Z
 
اگر شما به بلبرینگی نیاز دارید که فقط یک طرف آن پوشش فلزی داشته باشد ولی نمیخواهید قیمت بالاتر را پرداخت کنید می توانید بلبرینگ 2Z را خریداری کنید و با یک پیچ گوشتی یکی از پوشش های فلزی یا به اصطلاح Z ها را خارج کنید!.