بلبرینگ کف گرد

بلبرینگ های کف گرد

Thrust Ball Bearings

انواع مختلف بلبرینگ های کف گرد با قفسه های برنجی و فولادی تولید میشوند.
 
بلبرینگ های کف گرد یک ردیفه:
 
این نوع بلبرینگ ها برای موقعیت دهی محور شفت و تحمل بار  فقط از یک طرف مناسب بوده و تحت بار شعاعی نباید قرار گیرند.
بلبرینگ شامل یک واشر با شیار ساچمه، قفسه به همراه ساچمه ها و یک واشر محفظه با شیار ساچمه است. واشر محفظه بنا به نیاز میتواند تخت یا قوسی باشد.
 
بلبرینگ های کف گرد دو ردیفه:
 
این بلبرینگ ها قادر به موقعیت دهی محور و تحمل بار محوری از دو طرف می باشند و هرگز نباید بار شعاعی به آنها اعمال گردد.